Muharram

01
Muharram
Islamic New Year Day
02
Muharram
—–
03
Muharram
—–
04
Muharram
—–
05
Muharram
Urs Hazrat Baba Fariduddin Ganj Shakar
06
Muharram
Chatti Sharif Hazrat Khwaja Garib Nawaz (R.A) Dargah Sharif Ajmer
07
Muharram
—–
08
Muharram
—–
09
Muharram
—–
10
Muharram
Youm E Ashura
11
Muharram
Gyarvi Sharif Hazrat Shaikh Abdul Qadir Jilani
12
Muharram
—–
13
Muharram
—–
14
Muharram
—–
15
Muharram
—–
16
Muharram
—–
17
Muharram
—–
18
Muharram
—–
19
Muharram
—–
20
Muharram
Wisaal Of Hazrat Bilal Radi Allahu Anhu
21
Muharram
—–
22
Muharram
—–
23
Muharram
—–
24
Muharram
—–
25
Muharram
Shahdat Of Hazrat Imam Zainul Abedin (A.S)
26
Muharram
Urs Hazrat Tajuddin Baba Nagpur Sharif
27
Muharram
—–
28
Muharram
Urs Hazrat Makhdoom Ashraf Jahangir Simnani Kichocha Sharif
29
Muharram
—–
30
Muharram
—–
Back to top button
Hazrat Syedna Shah Ameer Abul Ula Naqshbandi (R.A) Ki Dargah Sharif Agra hazrul remo Hazrat Maulana Abid Hussain (R.A) Ki Dargah Sharif Chandipur Malda Ajmer Sharif Urs Khwaja Garib Nawaz (R.A) Ki Dargah Sharif Ajmer Ajmer Sharif Ki 10 Mashhur Dargah ki Ziyarat Ziyarat of 10 most famous places of Ajmer Sharif